ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ KAT’ ΟΙΚΟΝ

Για τους εξεταζόμενους που επιθυμούν πραγματοποίηση κατ’ οίκον αιμοληψίας, τα ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ προσφέρουν μέσω έμπειρων αιμοληπτών λήψη αίματος ή παραλαβή άλλων βιολογικών δειγμάτων στο χώρο κατοικίας ή εργασίας (προσωπικό εταιριών). Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του εξεταζόμενου.

Οι εξωτερικές αιμοληψίες πραγματοποιούνται μετά από επικοινωνία – ραντεβού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ